‘HİÇ’ nedir?

“Halkla İlişkiler Çalışmaları”nın kısaltmasıdır. Aslında yarattığı ironi ile birlikte yapılmayan veya yapılamayan tüm halkla ilişkiler çalışmalarına bir göndermedir.

Neden ‘HİÇ’?

Ters iletişim bakış açısıyla şekillendirilmiş bu isim halkla ilişkiler mesleğinin yıllardır yaşadığı problemlere dikkat çekme gayesi taşıyor. “HİÇ Ödülleri” başta kurumlar olmak üzere toplumun genelinde halkla ilişkiler mesleğinin ve halkla ilişkiler uzmanının arzu edilen seviyede kabul görmemesi ve değerinin bilinmemesine karşı dikkat çekmeyi amaçlıyor.

‘HİÇ’ Ödüllerini Kim, Hangi Amaçla Veriyor?

“Bursa Halkla İlişkiler Derneği” tarafından veriliyor. BHiD üyeleri; kurumları halkla ilişkiler çalışmaları yapmaya özendirmenin yanı sıra, mesleğin imajını ve itibarını geliştirmek adına “HİÇ Ödülleri” ne vurgu yapmak istiyor.

BHiD aynı zamanda, halkla ilişkiler alanında başarılı ve örnek uygulamalara sahip kurumları ve bu uygulamaları hayata geçiren meslektaşlarını ödüllendirerek onurlandırmak istiyor. Kurumların olumlu bir imaja ve itibara sahip olması için gerekli tanıtım politikasının saptanması, işletmenin bu doğrultuda yönlendirilmesi, insan grupları ve işletme arasında doğru bilgi akışının sağlanması için çalışan Bursa Halkla İlişkiler Derneği üyeleri kendi mesleklerinin olumlu imajı ve itibarı için “Adı HİÇ ama kurumlar için her şey!” diyor.

Yıllardır halkla ilişkiler alanında üniversitelerde eğitim veriliyor. Mesleki dayanışmayı sağlayacak dernekler kuruluyor. Hatta mesleğin ahlak ilkeleri dahi belirlenmiş durumda. Ancak tüm bunlar bile birçok kurumda ve toplumda “Halkla İlişkiler” mesleğinin, meslek grupları içerisinde hak ettiği yerde olmasını sağlayamıyor. Bu sebepten “HİÇ Ödülleri”, bu alandaki eksikliklere ilgi çekmek istiyor.

“HİÇ” Ödülleri’ne Katılım Şartları Nedir?

2020 HİÇ Ödülleri katılım şartları yakında açıklanacaktır.

“HİÇ” Ödülleri Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?

Çalışmalar, her biri 20 puan değerinde 5 ana kıstas üzerinden, alt maddeleri dikkate alınarak değerlendirilir.

1. Durum Analizi / Araştırma:

Değiştirilmek istenen durumun ne olduğunun tespit edildiği süreçtir. Durum analizi proje döngüsünde ilk aşamayı oluşturduğu için, sorunun doğru ve gereken detayda tanımlanması çok önemlidir. Durum analizi kapsamında kullanılacak temel yöntem GZFT/ SWOT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) Analizi’dir. Bu yaklaşım, planlama yapılırken kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri ile karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditleri analiz etmeyi ve geleceğe dönük stratejiler geliştirmeyi ifade eder.

2. Ölçümleme ve Değerlendirme

Halkla ilişkiler çalışması ile belirtilen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı sonuçları değerlendirme ve ölçümleme yapma gereğini ortaya koymaktadır. Hazırlanan halkla ilişkiler çalışmasının başarılı olup olmadığı ile ilgili verilere ihtiyaç duyulur. İnceleyeceğiniz projelerde bu veriler şu şekillerde ele alınmış ve ölçümlenmiş olabilir;

 • Medya ölçümleme ve değerlendirmesi
 • Hedef kitle ile yapılmış etkinlik testleri, anketleri
 • Pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin satış ve kâra katkısının ölçülmesi.

3. Planlama

 • Çalışmanın amacı
 • İletişim hedefleri
 • Hedef kitle
 • Proje paydaşları
 • Strateji
 • Verilen temel mesaj
 • Zamanlama
 • Kanallar
 • Araçlar
 • Çalışma bütçesi

4. Uygulama

Sürecin ayrıntılı anlatımı, varsa karşılaşılan zorluklar, değişiklikler, ilaveler

5. Yaratıcılık

 • Özgünlük
 • Akılda kalıcılık

“HİÇ” Ödülleri Hangi Kategorilerde Verilir?

Özel Kurumlar

a. Kurumsal iletişim

Kurum kültürünü yansıtmak, kurumun itibarını güçlendirmek için çizilen stratejileri, yapılan planları ve uygulamaları içerir.

b. Kurum içi iletişim

Kurum politika ve hedeflerinin çalışanlara yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar ile çalışanların kuruma aidiyet duygularının pekiştirilmesine yönelik iletişim etkinliklerini kapsar.

c. Kurumsal sosyal sorumluluk

Topluma katkı sağlayan ve değer katan projeleri kapsar.

d. Sponsorluk iletişimi

Kuruluşların, sponsor olarak destekledikleri ve iletişimini yürüttükleri çalışmaları kapsar.

e. Dijital PR

Sosyal medya mecraları, arama motoru, blog, forum, mailing, haber siteleri gibi internet araçlarında halkla ilişkiler amaçlı paylaşım ve etkileşim çalışmalarını kapsar.

f. Pazarlama İletişimi

Ürün veya hizmet sahibi olan firmaların var olan veya yeni olan ürün ve hizmetlerini alıcılara tanıtma – satmak için yaptığı tüm iletişim çalışmalarını kapsar.

Sivil Toplum Kuruluşları

STK’ların gerçekleştirdiği projelerin iletişim etkinliklerini kapsar.

Kamu Kuruluşları

Kamu kuruluşları tarafından üretilen iletişim çalışmalarını kapsar.

Üni-PR

İletişim Bölümleri:

İletişim fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler; 2016 – 2017-2018 yıllarında eğitim amacıyla hazırlamış oldukları yazılı, görsel, işitsel, reklâm, halkla ilişkiler ve internet yayıncılığı alanlarındaki projeleriyle katılım sağlayabilirler.

Diğer Bölümler:

Başta İİBF olmak üzere diğer tüm fakültelerde öğrenim gören öğrenciler halkla ilişkiler alanında yapmış oldukları çalışmalar ile katılım sağlayabilir.

Meslek Yüksek Okulları:

Meslek yüksek okullarının halkla ilişkiler bölümünde öğrenim gören öğrenciler; 2016 – 2017-2018 yıllarında eğitim amacıyla hazırlamış oldukları yazılı, görsel, işitsel, reklâm, halkla ilişkiler ve internet yayıncılığı alanlarındaki projeleriyle katılım sağlayabilirler.

Jüri Özel Ödülü

Jüri Özel Ödülü ayrı bir kategori olarak değerlendirilmemelidir. Kurumlar, ajanslar jüri özel ödülü için başvuruda bulunamazlar. Jüri üyeleri HİÇ 2019 için başvuruda bulunmuş projeler arasından uygun bulduğu bir çalışma olursa “Jüri Özel Ödülü” verebilir; yok ise verilmemesi hakkını da saklı tutar.

“2019 HİÇ” Ödülleri Jürisinde Kimler Var?

“HİÇ” Ödülleri Başvuru Dosyası Nasıl Hazırlanır?

Başvuru formu www.hicodulleri.org sayfasından indirilerek doldurulmalı; başvuru formuna ek diğer belgeler / dokümanlar ( sunu dosyası, küpür, video, ekran görüntüleri vs.) klasörlenerek wetransfer yoluyla hicodulleriorg@gmail.com adresine gönderilmelidir.

Başvuru dosyası son başvuru tarihine kadar sisteme yüklenmiş olmalıdır.

Başvuru yapabilmek için gereken dokümanlar şunlardır:

a- 1 adet başvuru formu

b- Müşteri onay yazısı (1 adet) (Bu madde müşterisi adına başvuruda bulanan halkla İlişkiler ajansları ve danışmanlar için geçerlidir.)

c– Proje Dosyası, dosyanın içinde olması gereken dokümanlar şunlardır:

1) Sunum Dosyası (Powerpoint sunusu ya da PDF olarak)

Sunum dosyası başvuru formunda kısa özet geçilen halkla ilişkiler çalışmasının araştırma, planlama ve uygulama detaylarını kapsayacak şekilde olabilir. Sunum dosyası 30 slaytı geçmemelidir.

2) Katılımcıların -varsa halkla ilişkiler ajansları ya da danışmanları- “logoları” (300 dpi jpegya da vektör olarak)

3) Varsa çalışma ile ilgili görsel ve işitsel malzemeler, basın kupürleri taramaları ve projenin anlaşılmasına yardımcı olacak diğer malzemeler.

Başvuru Dosyasının Gönderimi

Lütfen öncelikle Başvuru Formumuzu indirin.


 1. Başvuru formunu doldurduktan sonra kaydedip kapatın.
 2. Doldurduğunuz başvuru formu ve projenize ilişkin tüm materyalleri bir klasörde toplayın.
 3. Klasörünüzü Winrar programını kullanarak sıkıştırın.
 4. İnternet tarayıcınızda https://wetransfer.com sayfasını açın;

 


Not: Dosya gönderimi bitene kadar wetransfer sayfasını kapatmayın. Transfer durumunu ilgili sayfa size gösterecektir. Transfer bittikten sonra wetransfer sayfasından transferin gerçekleştiğine dair bir bilgi maili alacaksınız. Karşı taraf dosyanızı indirdiğinde ikinci bir bildirim alırsınız. Bu bildirimleri almazsanız lütfen hicodulleriorg@gmail.com adresimize mail göndererek yardım isteyiniz.

BİZE YAZIN!

hicodulleriorg@gmail.com

Derneğimiz ve faaliyetlerimizle ilgili son gelişmelerden haberdar olmak için sosyal medyada bizi takip edin.